vlastnosti hybridní desky enviboard

PROČ ZVOLIT SOUVRSTVÍ S HYBRIDNÍ DESKOU ENVIBOARD

 

Ideální odtok dešťových vod ze střechy

Hybridní deska usnadňuje instalaci a současně chrání hydroizolační vrstvu

Garantované retenční vlastnosti, na rozdíl od skladby pouze s vrstvou substrátu

Recyklovaný a recyklovatelný výrobek původem z ČR, tzn. minimální uhlíková stopa

Nižší plošná hmotnost desek EnviBoard je vhodná i pro lehké konstrukce střech a rekonstrukce

PROČ PREFEROVAT PŘEDPĚSTOVANÉ ROZCHODNÍKOVÉ ROHOŽE PŘED ROZCHODNÍKOVÝMI ŘÍZKY?