Jaký typ retenční

střechy vybrat?

V případě, že si nejste jisti, jakou systémovou skladbu použít, projděte si naše rozhodovací parametry a zjistíte skladbu ušitou na míru Vašemu projektu.

TYPY RETENČNÍCH STŘECH

 • Nejlehčí varianta, ideální pro rekonstrukce stávajících střech
 • Vhodná pro rozsáhlé halové objekty
 • Snadné provádění souvrství
 • Ideální pro střechy s požadavkem na nízkou plošnou hmotností
 • Možné doplnit i o speciální vrstvu proti prorůstání kořínků
 • Široká nabídka systémových doplňků
 • Bez potřeby zavlažování.

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 74 kg/m2
 • Instalační výška: 85 mm
 • Vegetační forma: rozchodníková rohož
 • Retenční schopnost*: až 50%
 • Vodní kapacita*: nejméně 17 l/m2
 • Odtokový koeficient*: C = max. 0,5

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

 

 • Univerzální varianta pro většinu území ČR
 • Spolehlivé vegetační souvrství
 • Snadné provádění souvrství
  Vegetační vrstva je již po realizaci v plné ploše
 • Možnost použití systémových doplňků
  Bez potřeby zavlažování

 

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 114 kg/m2
 • Instalační výška: 115 mm
 • Vegetační forma: rozchodníková rohož
 • Retenční schopnost*: až 74%
 • Vodní kapacita*: nejméně 20 l/m2
 • Odtokový koeficient*: C = max. 0,4

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

 • Varianta pro střechy zatížené vysokými úhrny srážek
 • Navýšená drenážní kapacita
  Vegetační vrstva je již po realizaci v plné ploše
 • Široká nabídka systémových doplňků
 • Bez potřeby zavlažování
 • Logistická a technická podpora

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 154 kg/m2
 • Instalační výška: 162 mm
 • Vegetační forma: rozchodníková rohož
 • Retenční schopnost*: až 90%
 • Vodní kapacita*: nejméně 32 l/m2
 • Odtokový koeficient*: C = max. 0,15

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

 • Varianta ideální pro šikmé střechy ve sklonu 5–15°
 • Vhodná i pro rozsáhlé halové objekty Snadné provádění souvrství
 • Široká nabídka systémových doplňků Bez potřeby zavlažování

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 149 kg/m2
 • Instalační výška: 145 mm
 • Vegetační forma: rozchodníková rohož
 • Retenční schopnost*: hodnoty dle sklonu na vyžádání
 • Vodní kapacita*: hodnoty dle sklonu na vyžádání
 • Odtokový koeficient*: hodnoty dle sklonu na vyžádání

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

 • Varianta souvrství pro intenzivní a semiintenzivní střechy s volitelnou zelení
 • Vegetační vrstva není součástí dodávky
 • Široká nabídka systémových doplňků
 • Logistická a technická podpora

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 573 kg/m2
 • Instalační výška: 465 mm
 • Vegetační forma: volitelná zeleň (není součástí dodávky)
 • Retenční schopnost*: až 98%
 • Vodní kapacita*: nejméně 60 l/m2 
 • Odtokový koeficient*: C – max. 0,05 

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)

 • Lehká varianta ideální pro rekonstrukce stávajících střech
  Vhodná pro rozsáhlé halové objekty
 • Ideální pro zatížené systémy hydroizolací
 • Možnost použití systémových doplňků
 • Logistická a technická podpora

 

Technické parametry skladby

 • Hmotnost skladby v plně nasyceném stavu: 97 kg/m2
 • Instalační výška: 92 mm
 • Vegetační forma: prané říční kamenivo
 • Retenční schopnost*: až 40%
 • Vodní kapacita*: nejméně 15 l/m2
 • Odtokový koeficient*:C = max. 0,65

* vše při umělých srážkách dle FLL (15minutovém dešti)